Com funciona el blanquejament dental?

Aquesta tècnica no consisteix en un blanquejament de la dent pròpiament dit, sinó en un aclariment, ja que no s’altera el color propi de la dent.

El color d’una dent ve determinat, des de que naixem, per la tonalitat del nucli de la dent (dentina) i per la transparència i capacitat de refracció de la llum per l’esmalt.

El color del nucli no s’altera, però, amb el temps l’esmalt es va tenyint a base de substàncies colorants com poden ser el tabac, els pintallavis, el cafè, el te, el tomàquet, pigments químics, begudes de cola, l’ús de determinats medicaments, etc. En conseqüència, el blanquejament dental a Manresa consisteix a eliminar de l’esmalt, per mitjà de substàncies químiques, totes aquelles partícules que alteren el seu color original.

blanquejament dental a Manresa

 

Quins tipus de blanquejadors hi ha?

Bàsicament els blanquejadors utilitzats són 2: el peròxid d’hidrogen i el peròxid de carbamida, tots dos en concentració variable.

El primer d’ells, el peròxid d’hidrogen, és més potent i eficaç, però resulta de vegades en un excés de sensibilitat a les dents després del tractament. Sol emprar-se a concentracions entre el 35% i el 38% per realitzar blanquejaments professionals d’1 o 2 sessions a Clínica Dental SiDent. Com que és un agent tan potent, el tractament ha de dur-se a terme a la clínica per professionals per tal de controlar el seu efecte i evitar riscos.

El segon, el peròxid de carbamida, s’utilitza a concentracions entre un 2% i un 10% per a un tractament ambulatori (a casa). El tractament a la clínica és eficaç a priori, però el seu efecte és temporal, ja que la primera sensació d’aclariment es produeix a causa d’una deshidratació de la dent. Al cap de pocs dies, la dent es torna a hidratar i recupera part del seu estat i color original. Per contra, si es combina amb el tractament ambulatori, s’aconsegueix un efecte més gradual però la seva acció pot prolongar-se en el temps durant anys.

Els estudis demostren que el més efectiu és combinar tots dos tractaments i aplicar dosis de reforç cada 2 o 3 anys per mantenir el resultat. A Clínica Dental SiDent li explicarem detingudament el procés de blanquejament a Manresa perquè pugui tractar-se les dents grogues, fosques o tacades i aconseguir un somriure més blanc.

blanquejament dental a Manresa

 

Quant dura el tractament?

En una primera visita es realitzen unes rèpliques de la boca del pacient, a partir de les quals es confeccionaran uns motlles de plàstic transparents, que s’adaptaran a les dents i albergaran el gel blanquejador.
Un cop fets els motlles, el blanquejament dental a Manresa es realitza en 2 fases, una fase a la consulta i una altra a casa:

FASE 1: En aquesta primera sessió es realitza un polit de la superfície de les dents per eliminar impureses. A continuació s’aplica un gel per protegir les genives i posteriorment el gel de peròxid d’hidrogen al 35% durant 30 minuts.
El blanquejament dental amb una làmpada de llum freda activa les molècules d’aquest gel blanquejador, que s’aplica sobre les dents del pacient. La llum freda del llum accelera l’alliberament de les molècules blanquejadores del peròxid d’hidrogen. Això produeix un aclariment inicial important.
Si el blanquejament dental a Manresa realitzat a la clínica es combina amb el blanquejament a casa, els resultats seran millors, ja que està comprovat que un blanquejament dental mixt pot aclarir fins a deu tons el color de les dents del pacient.

blanquejament dental a Manresa

FASE 2: El mateix dia es lliura al pacient el motlle de plàstic de les seves dents i un pack de xeringues amb gel de peròxid de carbamida (3-10%). A partir d’aquest moment el tractament continua a casa. El pacient ha d’aplicar-se el gel al motlle i col·locar-lo a les dents. Es recomana portar-ho unes 2 hores al dia durant 7-10 dies. En finalitzar el tractament es revisa l’estat i el color de les dents, comparant-ho amb fotografies anteriors i una guia de colors de dents per veure el resultat obtingut.
Es conclou amb un polit de les dents i una aplicació de fluor per reforçar l’esmalt.

blanquejament dental a Manresa

 

El blanquejament dental funciona?, Val per a tothom?

L’eficàcia del tractament és proporcional al grau de tinció de les dents que han estat enfosquides al llarg dels anys per substàncies colorants.

El tractament resulta menys eficaç, i fins i tot inútil, en dents enfosquides per alteracions intrínseques, com ingesta de tetraciclines durant la infància, hipoplàsies congènites d’esmalt, etc.

 

Té algun risc?

L’American Dental Association (ADA), després d’un rigorós seguiment de diversos anys, assenyalava que no existeixen efectes perjudicials ni per les dents ni per a la salut per l’ús, fins i tot prolongat, d’aquests gels blanquejadors.

Segons els experts, l’únic desavantatge que pot presentar és sensibilitat a les genives durant els primers dies.

blanquejament dental a Manresa

 

Quant dura ?, He de fer algun tipus de manteniment?

Quant a la durada de l’efecte del blanquejament dental a Manresa, depèn en gran mesura del tipus d’alimentació que segueixi el pacient després del tractament. Així, en una persona fumadora, que beu vi i pren cafè regularment, l’efecte del blanquejament es perdrà amb més rapidesa.
D’acord amb l’American Dental Association (ADA), al cap de 5 anys només un 20 per cent dels casos estudiats havien perdut lleugerament la tonalitat aconseguida.

Això no obstant, els primers dies després del tractament cal seguir una “dieta blanca“, que consisteix a prendre aliments sense colorants, com llet, iogurts naturals, arròs, pasta, peix, … i eliminar radicalment tots els que “tenyeixen” (cafè , begudes de cola, remolatxa, xocolata, tomàquet, pastanaga, …). Un cop l’any convé fer un tractament de record a casa per mantenir el resultat, és a dir, tornar a aplicar el gel al motlle durant 2 o 3 dies.

blanquejament dental a Manresa