Política de cookies

Política de cookies

La presente política de cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa sobre las cookies que se utilizan en la página web de SIDENT.CAT)

¿Qué son las cookies?

Una cookie es un pequeño fragmento de texto que los sitios web que visita envían al navegador y que permite que el sitio web recuerde información sobre su visita, como su idioma preferido y otras opciones, con el fin de facilitar su próxima visita y hacer que el sitio le resulte más útil. Las cookies desempeñan un papel muy importante y contribuyen a tener una mejor experiencia de navegación para el usuario.

Tipos de cookies

Según quién sea la entidad que gestione el dominio desde dónde se envían las cookies y se traten los datos que se obtengan, se pueden distinguir dos tipos: cookies propias y cookies de terceros.

Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de cookies de sesión o cookies persistentes.

Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análisis, cookies publicitarias y cookies de publicidad comportamental.

Para más información a este respecto puede consultar la Guía sobre el uso de las cookies de la Agencia Española de Protección de Datos.

Cookies utilizadas en la web

A continuación se identifican las cookies que están siendo utilizadas en este portal así como su tipología y función:

La página web SIDENT.CAT utiliza Google Analytics, un servicio de analítica web desarrollada por Google, que permite la medición y análisis de la navegación en las páginas web. En su navegador podrá observar cookies de este servicio. Según la tipología anterior se trata de cookies propias, de sesión y de análisis.

A través de la analítica web se obtiene información relativa al número de usuarios que acceden a la web, el número de páginas vistas, la frecuencia y repetición de las visitas, su duración, el navegador utilizado, el operador que presta el servicio, el idioma, el terminal que utiliza y la ciudad a la que está asignada su dirección IP. Información que posibilita un mejor y más apropiado servicio por parte de este portal.

Para garantizar el anonimato, Google convertirá su información en anónima truncando la dirección IP antes de almacenarla, de forma que Google Analytics no se usa para localizar o recabar información personal identificable de los visitantes del sitio. Google solo podrá enviar la información recabada por Google Analytics a terceros cuanto esté legalmente obligado a ello. Con arreglo a las condiciones de prestación del servicio de Google Analytics, Google no asociará su dirección IP a ningún otro dato conservado por Google.

Otra de las cookies que se descargan es una cookie de tipo técnico denominada JSESSIONID. Esta cookie permite almacenar un identificador único por sesión a través del que es posible vincular datos necesarios para posibilitar la navegación en curso.

Por último, se descarga una cookie denominada show_cookies, propia, de tipo técnico y de sesión. Gestiona el consentimiento del usuario para el uso de las cookies en la página web, con el objeto de recordar aquellos usuarios que las han aceptado y aquellos que no, de modo que a los primeros no se les muestre información en la parte superior de la página al respecto.

Aceptación de la política de cookies

Pulsando el botón Entendido se asume que usted acepta el uso de cookies.

Cómo modificar la configuración de las cookies

Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de SIDENT.CAT o cualquier otra página web utilizando su navegador. En cada navegador la operativa es diferente, la función de “Ayuda” le mostrará cómo hacerlo.

Política de Cookies

Política de cookies

La present política de cookies te per finalitat informarlo de manera clara i precisa sobre les cookies que s’utilitzen a la página web del SIDENT.CAT

¿Què son las cookies?

Una cookie es un petit fragment de text que els llocs web que visita envían al navegador i que permet que el lloc web recordi informació sobre la seva visita, como el seu idioma preferit i altres opcions, amb la finalitat de facilitar la seva pròxima visita i fer que el web li resulti més útil. Les cookies desenvolupen un paper molt important i contribueixen a tenir una millor experiència de navegació per l’usuari.

Tipus de cookies

Segons qui sigui l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien les cookies i es tractin les dades que s’obtinguin, es poden distingir dos tipus: galetes pròpies i galetes de tercers.

Existeix també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades al navegador del client, podent tractar-se d’cookies de sessió o galetes persistents.

Finalment, hi ha una altra classificació amb cinc tipus de cookies segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes: galetes tècniques, galetes de personalització, galetes d’anàlisi, galetes publicitàries i galetes de publicitat comportamental.

Per a més informació referent a això pot consultar la Guia sobre l’ús de les cookies de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Cookies utilizadas en la web

A continuació s’identifiquen les galetes que estan sent utilitzades en aquest portal així com la seva tipologia i funció:

La pàgina web SIDENT.CAT utilitza Google Analytics, un servei d’analítica web desenvolupada per Google, que permet el mesurament i anàlisi de la navegació a les pàgines web. En el seu navegador podrà observar galetes d’aquest servei. Segons la tipologia anterior es tracta de cookies pròpies, de sessió i d’anàlisi.

A través de l’analítica web s’obté informació relativa al nombre d’usuaris que accedeixen al web, el nombre de pàgines vistes, la freqüència i repetició de les visites, la seva durada, el navegador utilitzat, l’operador que presta el servei , l’idioma, el terminal que utilitza i la ciutat a la qual està assignada la seva adreça IP. Informació que possibilita un millor i més apropiat servei per part d’aquest portal.

Per a garantir l’anonimat, Google convertirà la seva informació en anònima truncant l’adreça IP abans d’emmagatzemar-, de manera que Google Analytics no s’usa per localitzar o demanar informació personal identificable dels visitants del lloc. Google només podrà enviar la informació recollida per Google Analytics a tercers que estigui legalment obligat. D’acord amb les condicions de prestació del servei de Google Analytics, Google no associarà la seva adreça IP a cap altra dada conservat per Google.

Una altra de les galetes que es descarreguen és una galeta de tipus tècnic anomenada JSESSIONID. Aquesta galeta permet emmagatzemar un identificador únic per sessió a través del qual és possible vincular dades necessàries per a possibilitar la navegació en curs.

Finalment, es descarrega una galeta denominada show_cookies, pròpia, de tipus tècnic i de sessió. Gestiona consentiment per a l’ús de les cookies a la pàgina web, amb l’objecte de recordar aquells usuaris que les han acceptat i aquells que no, de manera que als primers no se’ls mostri informació a la part superior de la pàgina referent a això.

Aceptación de la política de cookies

Fent clic al botó Entès s’assumeix que vostè accepta l’ús de galetes.

Com modificar la configuració de las cookies

Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les galetes de SIDENT.CAT o qualsevol altra pàgina web utilitzant el seu navegador. A cada navegador l’operativa és diferent, la funció de “Ajuda” li mostrarà com fer-ho.

Avís Legal

IDENTITAT DEL TITULAR DEL LLOC WEB

SIDENT.CAT
SANIDENT BAGES S.L.L (des d’ara EL TITULAR DEL WEB)
DNI: B63158331
GUIFRÉ EL PILOS 49 Baixos
08251 Manresa

Tel: 938 733 233
mail: clinicadental@sanidentmanresa.com

TERMES LEGALS I CONDICIONS

La utilització d’aquest lloc web atribueix al navegant la condició d’usuari del lloc, la qual cosa implica l’adhesió a les presents condicions en la versió publicada en el moment en què es permetre l’entrada. Per això, EL TITULAR DEL WEB recomana a l’usuari llegir les mateixes atentament cada vegada que accedeixi al lloc web. L’accés a determinats continguts oferts a través d’aquest lloc web pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l’accés i / o utilització d’aquests continguts, l’usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. EL TITULAR DEL WEB podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i / o configuració del lloc Web, així com alguns o tots els Continguts, i modificar les condicions generals i / o condicions particulars requerides per utilitzar els mateixos.

RESPONSABILITAT I GARANTIA DEL TITULAR DEL WEB

ACCÉS

Amb caràcter general, els usuaris podran accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això EL TITULAR DEL WEB es reserva acord amb la legislació vigent el dret de limitar l’accés a determinades árees del lloc web. En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir al servei, l’Usuari haurà de registrar-se facilitant tota la informaciò sol.licitada, de forma actualitzada i real (vegeu política de privacitat). L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a fer un és diligent ia mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

CONTINGUTS

EL TITULAR DEL WEB es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Continguts que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà tal circumstància als Usuaris, els quals podran sofrir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis. En conseqüència, EL TITULAR DEL WEB no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web ni dels Continguts, tant els propis com els d’altres llocs web als quals es pugui accedir mitjançant enllaços, de manera que la utilització de els mateixos per part de l’Usuari es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir responsabilitats a EL TITULAR DE LA WEB en aquest sentit. EL TITULAR DEL WEB no serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, de la Informació adquirida o accedida per oa través del lloc web, de virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió , o fallades en la línia. Queda prohibit transmetre o enviar a través del lloc web qualsevol contingut il legal o il lícit, virus informàtics, o missatges que, en general, afectin o violin drets d’EL TITULAR DEL WEB o de tercers.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL.LECTUAL

Aquesta web és propietat d’EL TITULAR DE LA WEB. Els drets de Propietat Intel lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles que s’estableixin des d’ella a altres pàgines, són propietat exclusiva d’aquest, llevat que s’especifiqui una altra cosa. Totes les denominacions, dissenys i / o logotips que componen aquesta pàgina són marques degudament registrades. Qualsevol és indegut de les mateixes per persona diferent del seu legótim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. Els drets de propietat intel lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a la web. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització escrita d’EL TITULAR DE LA WEB.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Als efectes del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, EL TITULAR DEL WEB informa que les dades personals que ens pogués facilitar durant la navegació pel nostre lloc web seran incorporades a un tractament de dades de responsabilitat de EL TITULAR DEL WEB, amb l’única finalitat de poder gestionar la seva peticiò. Només en el cas que l’usuari hagi donat el seu consentiment exprés, EL TITULAR DEL WEB li enviarà informació; tècnica, operativa i comercial, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i / o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem d’interès per l’usuari. EL TITULAR DEL WEB es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia, complint amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives. Finalment, l’informem sobre la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició mitjançant formulari adreçat a l’administrador del sistema.

Aviso legal

IDENTIDAD DEL TITULAR DEL SITIO WEB

SIDENT.CAT
SANIDENT BAGES S.L.L (des d’ara EL TITULAR DEL WEB)
DNI: B63158331
GUIFRÉ EL PILOS 49 Baixos
08251 Manresa

Tel: 938 733 233
mail: clinicadental@sanidentmanresa.com

TÉRMINOS LEGALES Y CONDICIONES

La utilización de este sitio Web atribuye al navegante la condición de Usuario del sitio, lo cual implica la adhesión a las presentes condiciones en la versión publicada en el momento en que se acceda al mismo. Por ello, EL TITULAR DEL WEB recomienda al Usuario leer las mismas atentamente cada vez que acceda al sitio Web. El acceso a determinados Contenidos ofrecidos a través de este sitio Web puede encontrarse sometido a ciertas condiciones particulares propias que, según los casos, sustituyen, completan y/o modifican estas condiciones generales. Por tanto, con anterioridad al acceso y/o utilización de dichos Contenidos, el Usuario ha de leer atentamente también las correspondientes condiciones particulares. EL TITULAR DEL WEB podrá alterar en cualquier momento y sin previo aviso, el diseño, presentación y/o configuración del sitio Web, así como algunos o todos los Contenidos, y modificar las condiciones generales y/o condiciones particulares requeridas para utilizar los mismos.

RESPONSABILIDAD Y GARANTÍA DE EL TITULAR DEL WEB

ACCESO

Con carácter general, los Usuarios podrán acceder al sitio Web de forma libre y gratuita. No obstante, EL TITULAR DEL WEB se reserva conforme a la legislación vigente el derecho de limitar el acceso a determinadas áreas del sitio Web. En estos casos, como requisito previo para poder acceder al servicio, el Usuario deberá registrarse facilitando toda la información solicitada, de forma actualizada y real (véase política de privacidad). El uso de la contraseña es personal e intransferible, no estando permitida la cesión, ni siquiera temporal, a terceros. En tal sentido, el Usuario se compromete a hacer un uso diligente y a mantener en secreto la misma, asumiendo toda responsabilidad por las consecuencias de su divulgación a terceros.

CONTENIDOS

EL TITULAR DEL WEB se reserva el derecho a interrumpir el acceso a su sitio Web, así como la prestación de cualquiera o de todos los Contenidos que se prestan a través del mismo en cualquier momento y sin previo aviso, ya sea por motivos técnicos, de seguridad, de control, de mantenimiento, por fallos de suministro eléctrico o por cualquier otra causa. Dicha interrupción podrá tener carácter temporal o definitivo, en cuyo caso se comunicará tal circunstancia a los Usuarios, quienes podrán sufrir la pérdida, en su caso, de la información almacenada en los distintos servicios. En consecuencia, EL TITULAR DEL WEB no garantiza la fiabilidad, la disponibilidad ni la continuidad de su sitio Web ni de los Contenidos, tanto los propios como los de otros sitios Web a los que se pueda acceder mediante enlaces, por lo que la utilización de los mismos por parte del Usuario se lleva a cabo por su propia cuenta y riesgo, sin que, en ningún momento, puedan exigirse responsabilidades a EL TITULAR DEL WEB en este sentido. EL TITULAR DEL WEB no será responsable de cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos de ningún tipo, de la Información adquirida o accedida por o a través del sitio Web, de virus informáticos, de fallos operativos o de interrupciones en el servicio o transmisión, o fallos en la línea. Queda prohibido transmitir o enviar a través del sitio Web cualquier contenido ilegal o ilícito, virus informáticos, o mensajes que, en general, afecten o violen derechos de EL TITULAR DEL WEB o de terceros.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Esta Web es propiedad de EL TITULAR DEL WEB. Los derechos de Propiedad Intelectual y derechos de explotación y reproducción de esta Web, de sus páginas, pantallas, la información que contienen, su apariencia y diseño, así como los vínculos que se establezcan desde ella a otras páginas, son propiedad exclusiva de éste, salvo que se especifique otra cosa. Todas las denominaciones, diseños y/o logotipos que componen esta página son marcas debidamente registradas. Cualquier uso indebido de las mismas por persona diferente de su legítimo titular podrá ser perseguido de conformidad con la legislación vigente. Los derechos de propiedad intelectual y marcas de terceros están destacados convenientemente y deben ser respetados por todo aquel que acceda a la Web. Solo para uso personal y privado se permite descargar los contenidos, copiar o imprimir cualquier página de esta Web. Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar o suprimir la información, contenido u advertencias de esta Web sin la previa autorización escrita de EL TITULAR DEL WEB.

LEGISLACIÓN APLICABLE

Las presentes condiciones generales se regirán por la legislación española.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

A los efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la protección de datos de carácter personal, EL TITULAR DEL WEB informa que los datos personales que nos pudiera facilitar durante la navegación por nuestro sitio Web serán incorporados a un tratamiento de datos cuyo responsable es EL TITULAR DEL WEB, con la única finalidad de poder gestionar su petición. Solamente en el caso de que el Usuario haya dado su consentimiento expreso, EL TITULAR DEL WEB le enviará información técnica, operativa y comercial, por cualquier medio, incluido el correo electrónico y/o medio equivalente, sobre productos, servicios, ofertas y novedades que consideremos de interés para el Usuario. EL TITULAR DEL WEB se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología, cumpliendo con las medidas de seguridad técnicas y organizativas. Por último, le informamos sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante formulario dirigido al administrador del sistema.

Política de privacidad

Política de privacidad de SIDENT.CAT

De conformidad con lo establecido por la la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le  informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularitat de SANIDENT BAGES S.L.L, desde ahora EL TITULAR DEL WEB, responsable y titular del web SIDENT.CAT, con NIF B63158331 y domicilio social en GUIFRÉ EL PILOS 49, 08242 Manresa, con la finalidad de atender sus sus consultas y enviarle información relacionada que pueda ser de su interés. En complimiento con la normativa vigente, EL TITULAR DEL WEB informa que los datos serán conservados durante el termino estrictamente necessario per cumplir los estos preceptos.

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no se han modificado , que usted se compromete a notificar qualquier variación y que tenemos el su consentimiento para utilitzarlos para  las finalitats mencionadas.

EL TITULAR DEL WEB informa que procederá a tratar sus datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Per eso que EL TITULAR DEL WEB se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos sean suprimidos o es rectifiquen sin dilación cuanso sean inexactos.

De conformidad con los derechos que le otorga la normativa vigente en protección de datos podrà ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico clinicadental a sanidentmanresa.com A la vez, le informamos que puede contactar con el EL TITULAR DEL WEB, dirigiendose por escrito a la dirección clinicadental a sanidentmanresa.com o al telèfon 639 055 927.

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

Con el envio del formulario de recogida de datos, acepta la política de privacidad de SIDENT.CAT

clinicadental a sanidentmanresa.com

Política de privadesa

Política de privadesa de SIDENT.CAT

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, ens informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de SANIDENT BAGES S.L.L, des d’ara EL TITULAR DEL WEB, responsable i titular del web SIDENT.CAT, amb NIF B63158331 i domicili social a GUIFRÉ EL PILOS 49, 08242 Manresa, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, EL TITULAR DEL WEB informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

EL TITULAR DEL WEB informa que procederà a tractar els dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que EL TITULAR DEL WEB es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o es rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

De conformitat amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic clinicadental a sanidentmanresa.com A la vegada, li informem que pot contactar amb el EL TITULAR DEL WEB, dirigint-se per escrit a l’adreça d’adreça clinicadental a sanidentmanresa.com o al telèfon 639 055 927.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb el enviament del formulari de recollida de dades, accepta la política de privacitat de SIDENT.CAT

Citas online

Próximamente podrás realizar citas online.

Cites online

Sobre la clínica

La clínica y las instalaciones

Cuando entras a SiDent ya te encuentras a gusto. Queremos hacer sentir bien, lejos del estrés que supone ir la dentista. Disponemos de unas instalaciones modernas y cómodas con un aire elegante y actual adaptadas para minusvalías

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios dentales

Odontología mínimamente invasiva

Diseño de tu sonrisa

Soluciones individuales

Tratamientos integrales

Experiencia + tecnología

En nuestro centro siempre hemos aplicado la filosofía de la odontología mínimamente invasiva, para obtener el mejor resultado con el mínimo tratamiento posible.

Tenemos unos equipamientos técnicos innovadores, con tecnologías modernas, como la Radiovisiografía, la digitalización de imágenes, cámara intraoral, simulación informatizada de los tratamientos, endodoncia rotatoria, localizadores ápice, entre otros

Es cuando se interrelacionan todas las ramas de la odontología, con todos los especialistas que cada caso requiera hasta obtener una finalización global y satisfactoria del tratamiento.

 

La que se basa en prevenir la aparición de enfermedades como la caries, la gingivitis, la periodontitis, detección precoz del cáncer oral, etc.

La que se dedica reparar o restaurar los dientes para conservarlas en buen estado el mayor tiempo posible.

Para adulto y para niños. Ofrecemos varios sistemas de ortodoncia, elige el que más te guste:

 • Sistema Invisalign  ® di adiós a los brakets. VER MÁS

 • Sistema Damon ® brakets auto-ligables. VER MÁS

 • Ortodoncia fija convencional brackets metálicos o estéticos

 • Ortodoncia interceptiva para los más pequeños de la casa

Es la rama de la odontología dedicada a cubrir los espacios desdentados o reforzar con coronas los dientes muy dañados.

Engloba todo el tratamiento que se concentra en el ligamento periodontal, que es la estructura que une nuestros dientes al oso que las rodea. Si este ligamento se daña puede aparecer la enfermedad periodontal (conocida antiguamente como “piorrea”).

Sería la parte de la odontología con una finalidad más puramente estética y no sólo de salud. Aquí encontramos desde tratamiento de blanqueamiento dental, como “carillas” de composite o de cerámica, coronas de cerámica, retoques de la posición o del color de las encías, etc.

Son todos los tratamientos dirigidos a paliar o prevenir problemas con la articulación de la mandíbula, serrajar o rozamiento dental (Bruxismo) y problemas del sueño, como los ronquidos y las apneas.

Es la odontología que se practica a los niños, ya sea en dientes temporales (de leche) o definitivas.

 

En tratamientos complejos o bien si el paciente lo prefiere disponemos de la colaboración de un médico anestesista para practicar la Sedación Consciente.
En los últimos años, el éxito de la implantación de la sedación a la cirugía ambulatoria ha incrementado el uso de esta técnica en las clínicas dentales
Habitualmente el procedimiento que se utiliza es el de la sedación consciente de que la podemos definir con como un estado de placidez inducida por fármacos, que permite reducir la ansiedad y la conciencia del dolor en el paciente, manteniendo todos los reflejos de la vía aérea y permiten una respuesta al estímulo físico. Es decir, el paciente está tranquilo, no totalmente dormido y es capaz de colaborar con el cirujano, facilitando la intervención.
La sedación consciente es una solución idónea para:

 • Pacientes con dientes muy sensibles al dolor.

 • Pacientes con miedo, fobia o ansiedad.

 • Cirugía prolongada.

 • Pacientes a los que se les tenga que controlar alguna enfermedad general.

Durante todo el procedimiento el anestesista controlará el estado del paciente. Esta técnica anestésica tiene una baja complejidad y riesgo, permitiendo que el paciente vuelva a su domicilio, con la totalidad de la conciencia, sin ningún problema

Es la parte de la odontología encargada de sustituir los dientes ausentes o irrecuperables con la colocación de implantes dentales, donde posteriormente se ponen las prótesis. Contamos con la colaboración del Dr.Miguel Velilla, uno de los mejores especialistas en el uso de células madre en el ámbito de la odontología. Para ver más información en clinicasdentalesvb.com. VER MÁS

Contacto

Queres  contactar con nosotros? Rellena el siguiente formularioy nos pondremos en contacto con vosotroslo más rápido posible.

Si quieres venir a visitarnos tenemos tiquets de descuento para el párquing situado delante del Ateneu Les Bases.

 

Dirección: Guifré el Pelós, 49, 08242 Manresa (barcelona)
Tel: 938733233 (Whatsapp disponible)
Fax: 938733233
E-mail: clinica@sident.cat

Contacti amb nosaltres

He leído y acepto la política de privacidad

3 + 13 =

Ven a visitarnos

Si quieres venir a visitarnos tenemos tiquets de descuento para el párking situado dadelante del Ateneu Les Bases.

Clínica SiDent

Pàrquing gratuït

Equipo medico

Equipo médico de la clínica dental SiDent 

La Clínica Dental SiDent está formada por un grupo de dentistas altamente cualificados en todos los ámbitos de la odontología, formados en centros de referencia del estado que apuestan siempre por la formación continuada para estar actualizados en tratamientos y materiales dentales, y poder ofrecer una odontología integral excelente en todos los tratamientos que se ofrecen, así como la mejor opción terapéutica para cada paciente.

Dra. Núria Garròs. Col. 3039

Dra. Núria Garròs. Col. 3039

Odontóloga Odontología General

Consol Fernandez.

Consol Fernandez.

Higienista Dental. Odontología preventiva

Dr. Miguel Velilla, Col. 1159

Dr. Miguel Velilla, Col. 1159

Médico - Estomatólogo Cirugía bucal e implantología

Dra. Patricia Ortiz. Col. 4071

Dra. Patricia Ortiz. Col. 4071

Ortodoncista Ortodoncia infantil y de adultos

Marta Planella

Marta Planella

Higienista Dental Odontología preventiva

Inicio

Bienvenido a la Clínica dental SiDent

Nuestra mejor sonrisa es para ti

Por una boca sana, vente a SiDent

Odontología mínimamente invasiva

Ven, te esperamos.

Estaremos encantados de conocerte y buscar la mejor solución a tus necesidades

Salud dental y calidad, lo encontrarás en SiDent

Desde 2003 estamos creando sonrisas. la Clínica dental SiDent nació a partir de un proyecto, que reunía varias personas del ámbito de la odontología con una larga experiencia clínica.
Primero con el nombre de Sanident, que sigue siendo el nombre de nuestra empresa, y después con el nombre actual de SiDent (marca registrada).
Somos un equipo reducido de personas que estamos en contacto constante para decidir y evaluar el trabajo que vamos realizando en cada caso.
Especialistas en odontología, ortodoncia (Invisalign, Damon …), prótesis, estética dental y tratamiento de apneas del sueño. Ven a visitar nuestra clínica dental en Manresa.

Soluciones individualizadas

Cada paciente es especial y por eso el trato siempre es único y cercano.

Experiencia + tecnología

Más de 20 años de experiencia en salud dental y siempre utilizando la última tecnología.

Proximidad y profesionalidad

Disfrutamos de los mejores profesionales de odontología de la zona. Nuestra clínica dental está ubicada en Manresa.

Tratamientos integrales

Ofrecemos tratamientos que incluyen todo lo necesario para el usuario.

Sus prioridades serán nuestras

Nuestro objetivo es ofrecer un servicio de calidad y garantizar el mejor resultado en los tratamientos. Utilizamos los avances tecnológicos y materiales de última generación haciendo así una odontología mínimamente invasiva, y realizando una continua formación académica. Más de dos décadas después continuamos con el mismo espíritu de servicio que al principio, con ganas de seguir evolucionando y daros lo mejor de todos nosotros cada día, con nuestro mejor sonrisa.

Nuestra manera de trabajar

Nuestra prioridad es atender a nuestros pacientes, con dedicación, profesionalidad y confianza. Nos gusta tener un trato humano y cercano, nos mueve la simpatía y la amabilidad. Nos gusta explicar las cosas de manera sencilla y comprensible y buscar la mejor solución a cada caso.

Contacto con nosotros

1 + 14 =

Ven a visitarnos

Si quieres venir a visitarnos tenemos tickets de descuento para el parking situado frente de el Ateneu Las Bases.

Clínica SiDent

 

Parking Gratuït

 

Equip mèdic

L’equip mèdic de la clínica dental SiDent

La Clínica Dental SiDent està formada per un grup de dentistes altament qualificats en tots els àmbits de l’odontologia, formats en centres de referència de l’estat que aposten sempre per la formació continuada per estar actualitzats en tractaments i materials dentals, i poder oferir una odontologia integral excel•lent en tots els tractaments que s’ofereixen, així com la millor opció terapèutica per a cada pacient.

Dra. Núria Garròs. Col. 3039

Dra. Núria Garròs. Col. 3039

Odontòloga Odontologia General

Consol Fernandez.

Consol Fernandez.

Higienista Dental. Odontologia preventiva

Dr. Miguel Velilla, Col. 1159

Dr. Miguel Velilla, Col. 1159

Metge - Estomatòleg Cirurgia bucal i implantologia

Dra. Patricia Ortiz. Col. 4071

Dra. Patricia Ortiz. Col. 4071

Ortodoncista Ortodòncia infantil i d'adults

Marta Planella

Marta Planella

Higenista Dental Odontologia preventiva

Serveis dentals

Odontologia mínimament invasiva

Disseny del teu somriure

Sol·lucions individuals

Tractaments integrals

Experiència + tecnologia

Al nostre centre sempre hem aplicat la filosofia de l’odontologia mínimament invasiva, per obtenir el millor resultat amb el mínim tractament possible.

Tenim uns equipaments tècnics innovadors, amb tecnologies modernes, com ara la radiovisiografia, la digitalització d’imatges, càmera intraoral, simulació informatitzada dels tractaments, endodòncia rotatòria, localitzadors àpex, entre d’altres

És quan s’interrelacionen totes les branques de l’odontologia, amb tots els especialistes que cada cas requereixi fins a obtenir una finalització global i satisfactòria del tractament.

 

La que es basa a prevenir l’aparició de malalties com la càries, la gingivitis,  la periodontitis, detecció precoç del càncer oral, etc.

La que es dedica reparar o restaurar les dents per conservar-les en bon estat el major temps possible.

Per adult i per nens. Oferim diversos sistemes d’ortodòncia, tria el que més t’agradi:

 • Sistema Invisalign  ® digues adéu als brakets. VEURE MÉS

 • Sistema Damon ® brakets auto-lligables. VEURE MÉS

 • Ortodòncia fixa convencional brackets metàl·lics o estètics

 • Ortodòncia interceptiva per als més petits de la casa

És la branca de l’odontologia dedicada a cobrir els espais desdentats o a reforçar amb corones les dents molt malmeses.

Engloba tot el tractament que es concentra en el lligament periodontal, que és l’estructura que uneix les nostres dents a l’ós que les envolta. Si aquest lligament es malmet pot aparèixer la malaltia periodontal (coneguda antigament com a “piorrea”).

Seria la part de l’odontologia amb una finalitat més purament estètica i no només de salut. Aquí hi trobem des de tractament d’emblanquiment dental, com “carilles” de compòsit o de ceràmica, corones de ceràmica, retocs de la posició o del color de les genives, etc.

Són tots els tractaments adreçats a pal·liar o prevenir problemes amb l’articulació de la mandíbula, serrajar o fregament dental (Bruxisme) i problemes del son, com ara els roncs i les apnees.

És l’odontologia que es practica als nens, ja sigui en dents temporals (de llet) o definitives.

En tractaments complexos o bé si el pacient ho prefereix disposem de la col·laboració d’un metge anestesista per practicar la Sedació Conscient.  

En els últims anys, l’èxit de la implantació de la sedació a la cirurgia ambulatòria ha incrementat l’ús d’aquesta tècnica a les clíniques dentals

Habitualment el procediment que s’utilitza és el de la sedació conscient que la podem definir amb com un estat de placidesa induïda per fàrmacs, que permet reduir l’ansietat i la consciència del dolor en el pacient, mantenint tots els reflexes de la via aèria i permeten una resposta a l’estímul físic. És a dir, el pacient està tranquil, no totalment adormit i és capaç de col·laborar amb el cirurgià, facilitant la intervenció.

La sedació conscient és una solució idònia per:

 • Pacients amb dents molt sensibles al dolor.

 • Pacients amb por, fòbia o ansietat.
 • Cirurgia prolongada.

 • Pacients als quals se’ls hagi de controlar alguna malaltia general.

Durant tot el procediment l’anestesista controlarà l’estat del pacient. Aquesta tècnica anestèsica té una baixa complexitat i risc, permetent que el pacient torni al seu domicili, amb la totalitat de la consciència, sense cap problema

És la part de l’odontologia encarregada de substituir les dents absents o irrecuperables amb la col·locació d’implants dentals, on posteriorment s’hi posen les pròtesis. Comptem amb la col·laboració del Dr.Miguel Velilla, un dels millors especialistes en l’ús de cèl·lules mare en l’àmbit de l’odontologia. Per veure més informació a clinicasdentalesvb.com. VEURE MÉS

 

Sobre la clínica

La clínica i les instal·lacions

Quan entres a SiDent ja et trobes a gust. Et volem fer sentir bé, lluny de l’estrès que suposa anar la dentista. Disposem d’unes  instal·lacions modernes i còmodes amb un aire elegant i actual  adaptades per minusvalideses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacte

Vols contactar amb nosaltres? Omple el següent formulari i ens posarem amb contacte amb vosaltres el més ràpid possible.

Si vols venir a visitar-nos tenim tiquets de descompte pel pàrquing situat davant de l’Ateneu Les Bases.

 

Adreça: Guifré el Pelós, 49, 08242 Manresa (barcelona)
Tel: 938733233 (Whatsapp disponible)
Fax: 938733233
Correu-e: clinica@sident.cat

Contacti amb nosaltres

He llegit i accepto la política de privadesa

13 + 8 =

Vine a visitar-nos

Si vols venir a visitar-nos tenim tiquets de descompte pel pàrquing situat davant de l’Ateneu Les Bases.

Clínica SiDent

Pàrquing gratuït

Inici

Benvingut a la Clínica dental SiDent

El nostre millor somriure és per a tu

Per una boca sana, vine a SiDent

Odontologia mínimament invasiva

Vine, t’esperem.

Estarem​​ encantats​​ de​​ coneixe’t ​​i buscar​​ la​​ millor ​​solució​​ a​​ les​​ teves necessitats

Salut​​ dental ​​i​​ qualitat,​​ ho ​​trobaràs ​​a SiDent

Des del 2003 estem creant somriures. Vam néixer a partir d’un projecte il·lusionador que aplegava diverses persones de l’àmbit de l’odontologia amb una llarga experiència clínica.
Primer amb el nom de Sanident, que continua sent el nom de la nostra empresa, i després amb el nom actual de SiDent (marca registrada).

Som un equip reduït de persones que estem en contacte constant per decidir i avaluar el treball que anem realitzant en cada cas.

Especialistes en odontologia, ortodòncia (Invisalign, Damon…) , pròtesi, estètica dental i tractament d’apnees del son. Vine a visitar la nostra clínica dental a Manresa.

Sol·lucions individualitzades

Cada pacient és especial i per això el tracte sempre és únic i pròxim.

Experiència + tecnologia

Més de 20 anys d’experiència en salut dental i sempre utilitzant l’última tecnologia.

Proximitat i professionalitat

Gaudim dels millors professionals d’odontologia de la zona. La nostra clínica dental està ubicada a Manresa.

Tractaments integrals

Oferim tractaments que inclouen tot el necessari per als usuaris.

Les vostres prioritats seran les nostres

El nostre objectiu és oferir un servei de qualitat i garantir el millor resultat en els tractaments. Utilitzem els avenços tecnològics i materials d’última generació fent així una odontologia mínimament invasiva, i realitzant una contínua formació acadèmica. Més de dues dècades després, continuem amb el mateix esperit de servei que al principi, amb ganes de seguir evolucionant i donar-vos el millor de tots nosaltres cada dia, amb el nostre millor somriure.

​​​La​​ nostra​​ manera ​​de​​ treballar

La nostra prioritat és atendre als nostres pacients, amb dedicació, professionalitat i confiança. Ens ​​agrada​​ tenir ​​un ​​tracte humà ​​i​​ proper, ​​ens​​mou ​​la ​​simpatia ​​i​​ l’amabilitat. ​​​​​​​​Ens​​ agrada​​​ explicar​​ les ​​coses​​ de​​ manera​​ senzilla ​​i ​​​​​​​​​entenedora ​​i ​​buscar ​​la​​ millor​​ solució ​​a​​ cada​ ​cas.

Contacte amb nosaltres

2 + 15 =

Vine a visitar-nos

Si vols venir a visitar-nos tenim tiquets de descompte pel pàrquing situat davant de l’Ateneu Les Bases.

Clínica SiDent

 

Parking Gratuït

 

Share This

Cookies

Utilitzem cookies propies i de tercers per millorar els nostres serveis. Podeu obtenir més informació a la nostra Política de Cookies.
Utilitzamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Puede obtener más información en nuestra Política de Cookies.